Arsana-gong

O GLASBENI TERAPIJI

Pri glasbeni terapiji se zvok uporablja namerno. Namenjen je ljudem vseh starostnih skupin, ki imajo duševne, telesne, čustvene ali duhovne stiske oziroma težave. V Društvu za glasbeno umetnost Arsana izvaja glasbeno terapijo Ana Delin, ki je specialistka pomoči z glasbeno umetnostjo in ima veliko izkušenj predvsem na področju duševnega zdravja različnih starostnih skupin.

Cenik glasbenoterapevtskih storitev:

  • Individualna glasbena terapija: 45 min (30 €)
  • Glasbena terapija za pare: 60 min (40 €)
  • Skupinska glasbena terapija: 60 min (50 €); cena velja za celo skupino

Glasbena terapija je psihoterapija s pomočjo glasbe. Je znanost uporabe glasbe kot terapevtskega sredstva za izboljševanje kakovosti življenja in je edinstven proces, saj ponuja alternativno obliko neverbalne komunikacije z glasbenim medijem, obenem pa združuje oba vidika – verbalnega in neverbalnega. Temelji na tezi, da ima vsak človek, ne glede na starost in izobrazbo, osnovno zmožnost glasbenega ustvarjanja in vrednotenja.

V življenju se soočamo z najrazličnejšimi okoliščinami, težavami in boleznimi. Izhod iz tegob iščemo bodisi v že uveljavljenih metodah pomoči bodisi v novih. Raziskave kažejo, da glasba pomembno vpliva na dihanje, zmanjša občutek tesnobe in strahu, pozitivno deluje na razpoloženje in čustva ter poveča občutek samonadzora in samozavesti. Glasba je odprt medij za posameznikove razlage in lahko intenzivno prikliče ali obudi resnične ali namišljene predstave. V kriznih razmerah pomaga miriti napetost, nam daje pogum izraziti občutke in se soočiti z vsakodnevnimi težavami.