Društvo za glasbeno umetnost Arsana je neprofitna in nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu in je nosilec organizacije kulturno umetniških dogodkov, koncertov, glasbeno gledaliških predstav ter poletnega glasbenega Festivala Arsana, zajema pa tudi različne pedagoške, glasbene, odrske in glasbeno terapevtske delavnice. Izvajalci programa so akademsko izobraženi glasbeniki in profesorji ter drugi ustvarjalci, ki si prizadevajo za promocijo ter širjenje kulturne umetnosti, saj le-ta vpliva na dvig kulturne zavesti.

Namen in poslanstvo društva Arsana je promocija glasbene ter druge umetnosti in lastno umetniško ustvarjanje v obliki avtorskih produkcij. Društvo Arsana profesionalno sodeluje z vsemi pomembnejšimi slovenskimi organizacijami, zavodi in društvi, vključuje veliko ptujskih umetnikov in se povezuje s slovenskimi in mednarodno podobnimi festivali po Evropi. Za svoje umetniško delo je Arsana leta 2009 prejela tudi priznanje Mestne Občine Ptuj za izjemne dosežke na področju glasbene umetnosti.

Ministrstvo za kulturo Arsano prepoznava kot glasbeno – umetniški center podravske regije, mediji in glasbeni kritiki pa so glasbeni Festival Arsana ocenili kot vidnejšega v slovenskem in pomembnega v mednarodnem prostoru.